Privacy Policy

PRIVACY POLICY for CLIENTS

PRIVACY POLICY for SUPPLIERS

PRIVACY POLICY voor (KANDIDAAT)WERKNEMERSPRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN

Impextraco NV (Impextraco) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en respecteert te allen tijde de toepasselijke wetgeving.

Deze privacy statement verklaart hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt, en welke rechten u m.b.t. uw persoonsgegevens kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Impextraco?

Impextraco verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens, m.i.v. naam, adres, telefoonnummer (vast en mobiel nummer), e-mail adres en klantennummer. 
 • commerciële gegevens, m.i.v. prijsafspraken en informatie over vroegere en toekomstige bestellingen.
 • informatie over de (potentiële) klant, m.i.v. interesse in bepaalde producten en samenstelling van team.
 • audiovisueel materiaal, m.i.v. beelden opgenomen met bewakingscamera’s en foto’s op interne en externe evenementen.

Deze persoonsgegevens werden verkregen van u zelf of van bepaalde derden, waaronder andere klanten, publieke databanken en dienstverleners.

U heeft het recht om te beslissen of u al dan niet persoonsgegevens aan Impextraco geeft, behalve in de gevallen waar de wet het geven van zulke persoonsgegevens verplicht. Indien u evenwel bepaalde persoonsgegevens niet aan Impextraco wenst te geven, kan het zijn dat Impextraco de hieronder beschreven doeleinden niet kan bereiken.

Voor welke doeleinden, en op welke wettelijke basis, verwerkt Impextraco uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, en op de wettelijke basis, beschreven in de onderstaande tabel.

Doeleinde

Wettelijke basis

Beheer van relatie met (potentiële) klanten.

Rechtmatig belang om een klantenbestand te behouden en op te bouwen.

Communicatie met (potentiële) klanten.

Rechtmatig belang om te communiceren met (potentiële) klanten.

Beheer van contractuele relatie met klanten, m.i.v. uitvoering van bestellingen.

Uitvoering van overeenkomst.

Marketing aan (potentiële) klanten.

Rechtmatig belang om marketing te voeren teneinde een klantenbestand op te bouwen.

Beveiliging van Impextraco, m.i.v. monitoring van systemen en toegangscontrole.

Rechtmatig belang om de beveiliging van Impextraco te verzekeren.

Naleving van wettelijke plichten.

Uitvoering van wettelijke bepaling.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden binnen Impextraco enkel gebruikt door de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de hierboven beschreven doeleinden.

Impextraco maakt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens over aan derden, waaronder IT en andere dienstenleveranciers.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gebeurt dat in principe steeds aan een land met een passend beschermingsniveau dan wel op basis van de standaard contractclausules die door de Europese Commissie werden vastgesteld.

Voor meer informatie over wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, en over hoe de doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EER wordt gerechtvaardigd, kan u Impextraco contacteren op de hieronder opgegeven contactgegevens.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Impextraco bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

In de regel worden uw persoonsgegevens bewaard tot zolang Impextraco een wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan hebben waarvoor het gebruik van uw persoonsgegevens of deze van uw begunstigden relevant kan zijn, rekening houdende met de toepasselijke verjaringstermijnen.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens?

U beschikt over het recht op inzage in en verbetering van uw persoonsgegevens, evenals het recht op gegevenswissing en het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Indien u meent dat uw rechten geschonden zijn, heeft u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Wie kan u contacteren ingeval van verdere vragen?

Indien u vragen heeft over hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt en/of indien u uw hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, kan u Bram Vranckx (info(at)impextraco.be) contacteren.

 

 

 


PRIVACYVERKLARING VOOR LEVERANCIERS

 

Impextraco NV (Impextraco) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en respecteert te allen tijde de toepasselijke wetgeving.

Deze privacy statement verklaart hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt, en welke rechten u m.b.t. uw persoonsgegevens kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Impextraco?

Impextraco verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens, m.i.v. naam, adres, telefoonnummer (vast en mobiel nummer), e-mail adres en leveranciersnummer.

 

 • gegevens in het kader van commerciële voorstellen, m.i.v. CVs van het voorgestelde team van de leverancier.

 

 • beoordelingen, m.i.v. beoordelingen en feedback over leden van het team van de leverancier.

 

 • vergoedingen.

 

 • audiovisueel materiaal, m.i.v. beelden opgenomen met bewakingscamera’s en foto’s op interne en externe evenementen.

 

 • gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens en gegevens over diversiteit. Deze gegevens worden enkel met uw toestemming en/of waar verplicht onder wet bijgehouden.

Deze persoonsgegevens werden verkregen van u zelf of van bepaalde derden, waaronder referenties (m.i.v. ondernemingen waar de leverancier eerdere projecten deed) en dienstverleners.

U heeft het recht om te beslissen of u al dan niet persoonsgegevens aan Impextraco geeft, behalve in de gevallen waar de wet het geven van zulke persoonsgegevens verplicht. Indien u evenwel bepaalde persoonsgegevens niet aan Impextraco wenst te geven, kan het zijn dat Impextraco de hieronder beschreven doeleinden niet kan bereiken.

Voor welke doeleinden, en op welke wettelijke basis, verwerkt Impextraco uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, en op de wettelijke basis, beschreven in de onderstaande tabel.

Doeleinde

Wettelijke basis

Selectie van leveranciers.

Rechtmatig belang om de juiste leveranciers te selecteren.

Communicatie met leveranciers.

Rechtmatig belang om te communiceren met leveranciers.

Beheer van contractuele relatie met leveranciers, m.i.v. betaling van vergoedingen.

Uitvoering van overeenkomst.

Beoordeling van leveranciers.

Rechtmatig belang om leveranciers te boordelen teneinde de juiste leveranciers te selecteren voor projecten.

Beveiliging van Impextraco, m.i.v. monitoring van systemen en toegangscontrole.

Rechtmatig belang om de beveiliging van Impextraco te verzekeren.

Naleving van wettelijke plichten.

Uitvoering van wettelijke bepaling.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden binnen Impextraco enkel gebruikt door de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de hierboven beschreven doeleinden.

Impextraco maakt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens over aan derden, waaronder IT en andere dienstenleveranciers.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gebeurt dat in principe steeds aan een land met een passend beschermingsniveau dan wel op basis van de standaard contractclausules die door de Europese Commissie werden vastgesteld.

Voor meer informatie over wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, en over hoe de doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EER wordt gerechtvaardigd, kan u Impextraco contacteren op de hieronder opgegeven contactgegevens.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Impextraco bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

In de regel worden uw persoonsgegevens bewaard tot zolang Impextraco een wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan hebben waarvoor het gebruik van uw persoonsgegevens of deze van uw begunstigden relevant kan zijn, rekening houdende met de toepasselijke verjaringstermijnen.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens?

U beschikt over het recht op inzage in en verbetering van uw persoonsgegevens, evenals het recht op gegevenswissing en het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u zulke toestemming op elk ogenblik terug intrekken.

Indien u meent dat uw rechten geschonden zijn, heeft u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Wie kan u contacteren ingeval van verdere vragen?

Indien u vragen heeft over hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt en/of indien u uw hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, kan u Bram Vranckx (info(at)impextraco.be) contacteren.

 

 

PRIVACYVERKLARING VOOR (KANDIDAAT) WERKNEMERS

 

Impextraco NV (Impextraco) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en respecteert te allen tijde de toepasselijke wetgeving.

Deze privacy statement verklaart hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt, en welke rechten u m.b.t. uw persoonsgegevens kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Impextraco?

Impextraco verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens, m.i.v. naam, adres, telefoonnummer (vast en mobiel nummer), e-mail adres en werknemersnummer, IP adres, login-gegevens en eventuele nummerplaat.
 • Biometrische gegevens (vingerafdruk voor prikklok)

 

 • gegevens in het kader van sollicitaties, m.i.v. CVs, verslagen van interviews en gesprekken, (gesprekken met) referenties en (ex-)collega’s.

 

 • gegevens over posities en contract, m.i.v. jobfunctie en de contractuele voorwaarden van werknemers.

 

 • opleidingen en beoordelingen, m.i.v. overzicht van gevolgde opleidingen, beoordelingen en feedback van en over andere werknemers.

 

 • vergoeding en payroll.

 

 • audiovisueel materiaal, m.i.v. beelden opgenomen met bewakingscamera’s en foto’s op interne en externe evenementen.

 

 • gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens en gegevens over diversiteit. Deze gegevens worden enkel met uw toestemming en/of waar verplicht onder wet bijgehouden.

Deze persoonsgegevens werden verkregen van u zelf of van bepaalde derden, waaronder voormalige werkgevers, social media aanbieders en dienstverleners.

U heeft het recht om te beslissen of u al dan niet persoonsgegevens aan Impextraco geeft, behalve in de gevallen waar de wet het geven van zulke persoonsgegevens verplicht. Indien u evenwel bepaalde persoonsgegevens niet aan Impextraco wenst te geven, kan het zijn dat Impextraco de hieronder beschreven doeleinden niet kan bereiken.

Voor welke doeleinden, en op welke wettelijke basis, verwerkt Impextraco uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, en op de wettelijke basis, beschreven in de onderstaande tabel.

Doeleinde

Wettelijke basis

Beheer van sollicitaties.

Rechtmatig belang om de juiste werknemers aan te werven.

Communicatie met (kandidaat) werknemers.

Rechtmatig belang om te communiceren met (kandidaat) werknemers.

Beheer van contractuele relatie met werknemers, m.i.v. payroll.

Uitvoering van overeenkomst.

Opleiding en beoordeling van werknemers.

Rechtmatig belang om de werknemers op te leiden en te motiveren.

Beveiliging van Impextraco, m.i.v. monitoring van systemen en toegangscontrole.

Rechtmatig belang om de beveiliging van Impextraco te verzekeren.

Naleving van wettelijke plichten.

Uitvoering van wettelijke bepaling.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden binnen Impextraco enkel gebruikt door de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de hierboven beschreven doeleinden.

Impextraco maakt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens over aan derden, waaronder IT en andere dienstenleveranciers en leveranciers van HR diensten.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gebeurt dat in principe steeds aan een land met een passend beschermingsniveau dan wel op basis van de standaard contractclausules die door de Europese Commissie werden vastgesteld.

Voor meer informatie over wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, en over hoe de doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EER wordt gerechtvaardigd, kan u Impextraco contacteren op de hieronder opgegeven contactgegevens.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Impextraco bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

In de regel worden uw persoonsgegevens bewaard tot zolang Impextraco een wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan hebben waarvoor het gebruik van uw persoonsgegevens of deze van uw begunstigden relevant kan zijn, rekening houdende met de toepasselijke verjaringstermijnen.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens?

U beschikt over het recht op inzage in en verbetering van uw persoonsgegevens, evenals het recht op gegevenswissing en het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u zulke toestemming op elk ogenblik terug intrekken.

Indien u meent dat uw rechten geschonden zijn, heeft u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Wie kan u contacteren ingeval van verdere vragen?

Indien u vragen heeft over hoe Impextraco uw persoonsgegevens verwerkt en/of indien u uw hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, kan u Sabine Jacobs (sjacobs(at)impextraco.be) contacteren.